TREBALLEM

pel benestar animal

Que fem

En poques paraules, oferir solucions a la finalitat de la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals; en concret, a les accions que proposa a l’article 2

Promoure la tinença i convivència responsable

Impulsar l'adopció i l'acolliment

Fomentar entre la ciutadania la protecció dels drets i el benestar dels animals

Impulsar campanyes d'identificació, vacunació, esterilització, cria i venda responsable

Desenvolupar activitats formatives, divulgatives i informatives en matèria de protecció animal

Lluitar contra el maltractament i l'abandonament

HO POSAREM TOT "PATAS ARRIBA"

ESCOLES

Incorporem el benestar animal com a matèria d’estudi a les escoles ia tots els nivells educatius, recolzant-nos en conceptes i materials pedagògics actuals, de qualitat i realitzats pels millors experts.

Investigació

Treballem per incrementar el coneixement sobre els animals domèstics, el seu vincle amb els humans i la seva realitat al nostre entorn mitjançant projectes de recerca.

SUPORT

Donem suport a tota iniciativa orientada a l’adopció responsable i a evitar la reproducció sense control d’animals domèstics.

SEGUIM AJUDANT A REFUGIS D'ANIMALS

Continuem col·laborant amb totes aquelles protectores que necessitin ajuda material i humana per cuidar els seus animals, i organitzant o recolzant activitats que: fomentin l’adopció d’animals de companyia, frenin l’abandonament i donin suport al benestar dels animals com un fonament del progrés humà.

vincle

un amor responsable basat en el compromís que assumim quan un animal de companyia entra a la nostra vida

LA NOSTRA FEINA

per millorar la vida dels animals

Liderar i donar suport a campanyes de conscienciació i sensibilització ciutadana contra el maltractament i l'abandonament d'animals

Assistir i protegir els animals maltractats i/o abandonats

Organitzar exposicions, conferències, col·loquis, cursos o seminaris i, en general, esdeveniments orientats als objectius de la fundació

Donar suport a la investigació científica i el desenvolupament tecnològic orientat als objectius de la fundació

Evitar la reproducció descontrolada i promoure la identificació danimals domèstics

Liderar o recolzar campanyes per a la recollida de material i menjar per als animals que viuen a refugis

Crear i difondre continguts, en qualsevol suport i mitjà, que incrementin el coneixement sobre els animals domèstics i el seu vincle amb els éssers humans

Fomentar el voluntariat a protectores i refugis per continuar amb l'obra que va iniciar Voluntarios Itinerantes

una fundació amb un toc molt guau

CONTACTA'NS 🙂

TREBALLEM

pel benestar animal

Que fem

En poques paraules, oferir solucions a la finalitat de la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals; en concret, a les accions que proposa a l’article 2

Promoure la tinença i convivència responsable

Impulsar l'adopció i l'acolliment

Fomentar entre la ciutadania la protecció dels drets i el benestar dels animals

Impulsar campanyes d'identificació, vacunació, esterilització, cria i venda responsable

Desenvolupar activitats formatives, divulgatives i informatives en matèria de protecció animal

Lluitar contra el maltractament i l'abandonament

HO POSAREM TOT PATAS ARRIBA

ESCOLES

Incorporem el benestar animal com a matèria d’estudi a les escoles ia tots els nivells educatius, recolzant-nos en conceptes i materials pedagògics actuals, de qualitat i realitzats pels millors experts.

Investigació

Treballem per incrementar el coneixement sobre els animals domèstics, el seu vincle amb els humans i la seva realitat al nostre entorn mitjançant projectes de recerca.

SUPORT

Donem suport a tota iniciativa orientada a l’adopció responsable i a evitar la reproducció sense control d’animals domèstics.

SEGUIM AJUDANT A REFUGIS D'ANIMALS

Continuem col·laborant amb totes aquelles protectores que necessitin ajuda material i humana per cuidar els seus animals, i organitzant o recolzant activitats que: fomentin l’adopció d’animals de companyia, frenin l’abandonament i donin suport al benestar dels animals com un fonament del progrés humà.

vincle

un amor responsable basat en el compromís que assumim quan un animal de companyia entra a la nostra vida

EL NOSTRE TREBALL

per millorar la vida dels animals

Liderar i donar suport a campanyes de conscienciació i sensibilització ciutadana contra el maltractament i l'abandonament d'animals

Assistir i protegir els animals maltractats i/o abandonats

Organitzar exposicions, conferències, col·loquis, cursos o seminaris i, en general, esdeveniments orientats als objectius de la fundació

Donar suport a la investigació científica i el desenvolupament tecnològic orientat als objectius de la fundació

Evitar la reproducció descontrolada i promoure la identificació danimals domèstics

Liderar o recolzar campanyes per a la recollida de material i menjar per als animals que viuen a refugis

Crear i difondre continguts en qualsevol suport i mitjà que incrementin el coneixement sobre els animals domèstics i el seu vincle amb els éssers humans

Fomentar el voluntariat a protectores i refugis per continuar amb l'obra que va iniciar Voluntarios Itinerantes

una fundació amb un toc molt guau

CONTACTA'NS 🙂