SIGNA PEL
BENESTAR ANIMAL
A LES ESCOLES

RECOLLIDA DE SIGNATURES PERQUÈ EL BENESTAR ANIMAL, ELS DRETS DELS ANIMALS I EL SEU VINCLE AMB ELS HUMANS S'ENSENYIN A LES ESCOLES

A la Fundació Patas Arriba volem fomentar una actitud responsable davant del maltractament animal a través de l’educació,

i tenim una proposta d’aprenentatge avalada per pedagogs que es pot aplicar a tots els centres educatius.

SIGNATURA

UNA FUNDACIÓ
AMB UN TOC
MOLT GUAU